سوال دارید؟

09120187932

آدرس ما

تهران ، میدان آرژانتین ، بخارست ،کوچه چهارم مقدس

سبد خرید

معرفی تجهیزات و ادوات کشاورزی کنترل کننده آبرسانی

آخرین پروژه ها

تهران ، میدان آرژانتین ، بخارست ،کوچه چهارم مقدس

Pardisekeshavarz.co@gmail.com

09120187932

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 16

معرفی تجهیزات و ادوات کشاورزی کنترل کننده آبرسانی
662
تیر 25, 1401
pardiskeshavarz@chista

تجهیزات و ادوات کشاورزی  ای که نیاز است تا بتواند آبرسانی، کوددهی و حفظ رطوبت و دمای محیط کشاورزی را به طور کامل کنترل کند از جمله :

  • پمپ‌های آبرسانی
  • مخزن آب
  • مخزن کود
  • پمپ تزریق کود محلول
  • شیرهای برقی
  • پمپ آبرسانی

برای صرفه جویی در بعضی از سیستم های آبیاری به پمپ آب نیاز دارند. پمپ هسته اصلی بسیاری از سیستم های آبياری درکشاورزی است. در انتخاب پمپ آب مورد نیاز کشاورزی باید صحیح باشد. و کارایی آن بهترین و کامل ترین باشید.

تجهیزات و ادوات کشاورزی

کاربرد وجود مخزن آب در دسته بندی تجهیزات و ادوات کشاورزی

یکی از تجهیزات ضروری کشاورزی مخازن آب کشاورزی برای راه اندازی سیستم آبیاری زمین‌ ها و باغ‌ های کشاورزی به شمار می‌آید. در این فرایند اصلی ترین موضوع تعیین و انتخاب نوع مناسب مخزن آب و حجم مناسب مخازن آب کشاورزی است. درصد حجم مورد نیاز مخزن یا تانکر آب کشاورزی بستگی به نوع گیاه میزان سنج آن و شرايط مختلفی بستگی داشته است.

تخمین بسیار کامل حجم میزان آب موجود در میزان سنج های فراوان و متغیر مشکل است. باید در کنار آن از آزمون ‌ها و خطا ها مقایسه دقیق کرد. ولی با این وجود می‌توان یک براورد آغازین حساب کرد. که بتوانیم برکاهش هزینه میزان آب موجود در مخزن و استخر یا تانکر زیره اب برای استفاده در کشاورزی را تخمین زده.

مخزن کود و خصوصیات کاربردی آن

مخزن کود یکی از تجهیزات مهم درسیستم کنترل مرکزی به کار برده شده است. کار برد این تجهیزاتی که استفاده شده برای کوددهی و استفاده از کودهای محلول که با آب ترکیب شده این است استفاده می‌شود.

تجهیزات و ادوات کشاورزی

طریقه استفاده پمپ تزریق کود مایع

برای وارد کردن کود مشابه تجهیزات‌ای است که برای تزريق مواد کنترل کننده استفاده می‌شود. راه‌های ورود استفاده از گاز کار با با کودها و کنترل کننده‌ها متفاوت است. در صد باکتری‌ ها و یا تنظيم بوده و باید توسط مخزن‌های تحت فشار قرار می‌گیرد. ابزار ورود کود های مشتمل بر دستگاه مقاوم فشار، ونتوری های ورود کود و پمپ‌های پیستونی است.

در قسمت مکش پمپ می‌توان کود را به حالت محلول تبدیل کرد. تا به سيستم وارد کند، در این فرایند امکان خطر خوردگی فلزات تشکيل دهنده پمپ را فراموش کرد.

تجهیزات و ادوات کشاورزی

موارد استفاده از شیر برقی ها

شیر برقی‌ها برای بررسی جهت جریان عبور راه ‌های متنوع از جمله آب به مورد استفاده قرار می‌گیرد. درسیستم‌ های مختلف در ماشین آلات و تجهیزات ‌کشاورزی از انواع شیر های برقی به کار می‌رود. علت وجود زياد تنوع شیرهای برقی باعث شده که خرید این این تجهیزات کمی سخت و پیچیده بیشتر چشم می‌خورد.