سوال دارید؟

09120187932

آدرس ما

تهران ، میدان آرژانتین ، بخارست ،کوچه چهارم مقدس

سبد خرید

کوددهی، اصول اساسی که هر کشاورز باید بداند

آخرین پروژه ها

تهران ، میدان آرژانتین ، بخارست ،کوچه چهارم مقدس

Pardisekeshavarz.co@gmail.com

09120187932

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 16

کوددهی، اصول اساسی که هر کشاورز باید بداند
659
تیر 25, 1401
pardiskeshavarz@chista

دستیابی به بازدهی مطلوب تا حد زیادی به تأمین محصولات با تغذیه مناسب در زمان مناسب بستگی دارد. درک نقش کودها و اطمینان از کاربرد صحیح آن می تواند تفاوت بین سود و زیان را ایجاد کند.

کوددهی: اصول اساسی
نمونه ها برای تجزیه و تحلیل خاک باید از مکان های مختلف در زمین گرفته شود.
۱.۱ کیلوگرم
کشاورزی نیازمند یک علم دقیق است و نمی توان با هر دو سرزمین یکسان رفتار کرد. بنابراین مهم است که یک کشاورز قبل از شروع برنامه کود ، انواع مختلف کود ، سطح مصرف و زمان مصرف را درک کند.

محصولات به طور مداوم مواد مغذی را از خاک استخراج می کنند و با گذشت زمان این امر می تواند منجر به کاهش شدید حاصلخیزی خاک و تخریب زمین شود.

 

این امر به نوبه خود “سرمایه” تولیدی خاک را از بین می برد و توانایی مزرعه را برای تولید محصول کاهش می دهد. در صورت عدم دستیابی به عملکرد مطلوب ، ادامه خرید و کاشت بذر غیر اقتصادی خواهد بود.

مخلوط مناسب
برای استفاده بهینه از کود ، ابتدا باید نوع خاک ، سطح مواد مغذی و پتانسیل عملکرد محصول و منطقه تعیین شود. خاکی که از آن به خوبی مراقبت شود ، توانایی تأمین اکثر مواد مغذی مورد نیاز را دارد و با استفاده از کودهای با دقت انتخاب شده می توان کمبود آن را برطرف کرد.

در صورت وجود مقدار کافی ماده مغذی در خاک ، استفاده از آن بی فایده است.